Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2015

mudzyna

February 23 2013

mudzyna
9644 d850
Reposted fromdalyn dalyn viaitwojamatketez itwojamatketez
mudzyna
2328 80ae
Yes we Can!
Reposted fromsuisse suisse viaitwojamatketez itwojamatketez
mudzyna
Jak Ci się nie podoba to wypierdalaj, źle spałem.
— Świetliki
mudzyna
1667 10a7
mudzyna
I podobno inaczej wyglądam, gdy o Tobie mówię. 
Podobno widać, ze mnie ciągnie.
mudzyna
5344 aa41 500
mudzyna
5693 f4b6
Reposted fromtoolong toolong viakotkotkotkotkot kotkotkotkotkot
mudzyna
3506 fba0
Reposted frommiischa miischa viakotkotkotkotkot kotkotkotkotkot
mudzyna
9615 c51d
Reposted fromClary Clary viakotkotkotkotkot kotkotkotkotkot
mudzyna
3978 35fc
Reposted fromFuuckallx96 Fuuckallx96 viaajmbu ajmbu
2577 630b
Reposted fromkniepuder kniepuder viaajmbu ajmbu
mudzyna
2824 b7c2
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaNanutka Nanutka
mudzyna
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
mudzyna
Reposted fromcouples couples viaNanutka Nanutka
mudzyna
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono viakotkotkotkotkot kotkotkotkotkot
mudzyna
mudzyna
7459 2f24 500
mudzyna
                   Nie trafiła mi się nigdy
                   (Choć nigdy nie mów nigdy)
                   Śliwka bez pestki
                   Ale człowieka
                   Bez serca
                   Spotkałem
— "Spotkałem" Adam Ziemianin
Reposted frommonamor monamor viakotkotkotkotkot kotkotkotkotkot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl